Lajme nga Libohova

Pamje nga mirëmbajtja dhe pastrimi i shtëpisë së Avni Rustemit

Mirëmbajtja dhe kujdesi për objektet e veçanta nuk janë kurrë tepër! Pamje nga mirëmbajtja dhe pastrimi i ambjenteve të brendshme dhe të jashtme të shtëpisë së Avni Rustemit, për ti dhënë shkëlqimin dhe identitetin që meriton, si dhe për të mirëpritur vizitorë e turistë!

Me likujdimin e te gjitha detyrimeve brenda vitit 2024 aplikohet falja e kamat voneses.

NJOFTIM I RENDESISHEM Në mbledhjen e Këshillit Bashkiak Libohove te dates 20 Mars 2024, me propozim nga Bashkia Libohovë është marrë një vendim lidhur me faljen e kamatvonesave te detyrimeve. Për të gjithë banorët e Bashkisë Libohovë që nuk kanë paguar detyrimet vendore, me likujdimin e të gjitha detyrimeve brenda vitit 2024 aplikohet  falja e […]

THIRRJE PUBLIKE PËR KËSHILLIN VENDOR TË RINISË, BASHKIA LIBOHOVE

Bashkia Libohovë shpall thirrjen publike për anëtarësimin në Këshillin Vendor të Rinisë. Këshilli do të përbëhet nga Kryetari i Bashkisë, përfaqësuesi i Rinisë në institucionin e bashkisë, të rinj nga organizatat e qytetit dhe të rinj nga Njësitë Administrative të territorit të Bashkisë. Përzgjedhja do të bëhet nga grupi i punës përgjegjës, i ngritur pranë bashkisë Libohovë duke u mbështetur në kriteret dhe proçedurat që parashikon ligji.

Përgjatë dy ditëve, në ambjentet e Bashkisë Libohovë, u organizua projekti i fondacionit “Friedrich Ebert”.

Përgjatë dy ditëve, në ambjentet e Bashkisë Libohovë, u organizua ne bashkepunim me fondacionin gjerman "Friedrich Ebert" nje aktivitet nën titulli "Loja simuluese e politikës vendore/Pa rini nuk ka shtet". Nxënës të gjimnazit "11-Shkurti" u bënë pjesë e këtij projekti dhe morën njohuri bazë mbi mënyrën dhe funksionimin e aktorëve vendimmarrës mbi politikën vendore.

Lexo te gjitha Postet

AlbaniaUSA