Grupi i këshilltarëve të Partisë Socialiste

 

1 Kujtim Mushi
2 Vasillaq Kaso
3 Kostandin Gramatiko
4 Behare Shehu
5 Violeta Telo
6 Xhafer Avduli
7 Aurela Bilibashi
8 Andi Ruçi
9 Sofia Kuti
10 Sotir Kaçi
11 Afërdita Çaro

 

 

Grupi i këshilltarëve të Partisë Demokracia Sociale

 

 

1 Indrit Sinani
2 Denisa Feri

 

AlbaniaUSA