1 – Të dhënat e koordinatorit për të drejtën e informimit

  • Emri i Koordinatorit: Daniela Hila
  • Email: daniela.hila@bashkialibohove.gov.al
  • Orari i punës: E hene – E premte, orari 08:00-16:00
  • Detyrat dhe kompetencat e Koordinatorit
  • Adresës elektronike për depozitimin e kërkesave për informim: bashkialibohove@outlook.com

2 – Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

4 – Informacion i dhënë më parë

6 – Kufizimi i së drejtës së informimit

AlbaniaUSA