a. Komisioni I zhvillimit ekonomik, financës dhe tatim-taksave.

 1. Krenar Kulla–Kryetar
 2. Xhemile Myslimi Zv. Kryetar
 3. Elizabeta Kokoshi
 4. Roland Kazma
 5. Asim Banushaj

b. Komisioni i kulturës, arsimit, sportit dhe turizmit.

 1. Kujtim Mushi – Kryetar
 2. Behare Shehu– Zv. Kryetar
 3. Arjann Cano
 4. Altin Como
 5. Petrit Ruli

c. Komisioni juridik, i rendit, mbrojtjes, emergjencave civile, politikave sociale dhe barazisë gjinore.

 1. Emin Beqari– Kryetar
 2. Altin Como – Zv. Kryetar
 3. Morena Myslimi
 4. Roland Kazma
 5. Kostandin Gramatiko

 

ç. Komisioni për zhvillimin urban, ndërtimet, shërbimet dhe strehimin.

 1. Reshat Tusuni – Kryetar
 2. Violeta Ruci – Zv. Kryetar
 3. Florica Suli
 4. Enin Beqari
 5. Arjana Como

 

d. Komisioni për zhvillimet bujqësore, blegtorale dhe agrobiznesit.

 1. Asim Banushaj – Kryetar
 2. Reshat Tusuni – Zv. Kryetar
 3. Albion Bilibashi
 4. Besnik Ismailati
 5. Kujtim Mushi
AlbaniaUSA