Libohova mirëpriti sot takimin e radhës që Prefekti i Qarkut Gjirokastër, Astrit Aliaj zhvilloi me Organin Këshillues pranë Institucionit të Prefektit të qarkut për të analizuar masat e marra nga Drejtoria Arsimore Rajonale Gjirokastër, mbi fillimin e proçesit mësimor në arsimin bazë të mesëm dhe të lartë. Në fokus të mbledhjes ishin gjithashtu edhe masat e marra nga Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore mbi përmirësimin e kushteve në ambientet e shkollave, kopshteve dhe çerdheve.

AlbaniaUSA