Këshilli i Bashkisë, si përfaqësues i komuniteti, nepermjet ketij keshillimi publik dhe ne zbatim te nenit 18 dhe nenit 54, shkronja “e” te ligjit 139/2015 “Per Veteqeverisjen Vendore”, si dhe ne zbatim te Rregullores se KB Gjirokaster “Per Konsultimin Publik” Kërkon opinionin e  qytetarëve dhe grupeve të interesit, perfshire grupet vulnerabel, për draft projektet e PBA 2024-2026 si edhe cilat janë shërbimet qe duhet te prmiresohen per plotesimin sa me te mire te mundshem te nevojave të komunitetit.

Klikoni ketu per te pare kalendarin e konsultimeve

There are no comments yet.

Lini një Përgjigje

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

AlbaniaUSA