2 – ORGANI PERFAQESUES I BASHKISË, KB

 

       2.1- PËRBERJA DHE STRUKTURA
       2.2 – DETYRAT DHE KOMPETENCAT
  • Kliko këtu për të hapur dokumentin e plotë
       3.2 – RREGULLORJA E KB
AlbaniaUSA