Bashkia Libohovë  ka kryer një prerje të rrapit  që ndodhej pranë qendres së qytetit. Kjo veprimtari u realizua për të eliminuar një rrezik të mundshëm për qytetarët dhe shtëpitë që ndodhen pranë pemës.Rrapi ishte  i madhë dhe rrezikonin ti binin  degët dhe kërkonte një ndërhyrje të menjëhershme për të parandaluar dëme të mëtejshme. Pas konsultimit me ekspertët,vendosëm të kryenim prerjen e tij për të mbrojtur sigurinë  e të gjithë qytetarëve .Në këtë proces, kemi vepruar me kujdes për të minimizuar ndikimin mbi mjedisin përreth sa më shumë të jetë e mundur.Gjatë kěsaj kohe, janë marrë të gjitha masat e nevojshme që qytetarët dhe shtëpitë që ndodhen afër pemës të jenë në siguri të plot.Eshtë vepruar në përputhje me ligjin dhe rregulloret për të kryer këtë veprimtari.

AlbaniaUSA