Në vija të përgjithshme performanca e shërbimeve për vitin 2022 tregon se:

  • Bashkia është kujdesur për të përmirësuar funksionimin dhe menaxhimin e brendshëm me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimeve që ofron për komunitetin. Janë ofruar trajnime të ndryshme të organizuara me mbështejtjen e bashkisë, të institucioneve qendrore si dhe të donatorëve të ndryshëm, me të cilët bashkia ka vendosur marrëdhënie të shëndosha bashkëpunimi.
  • Klikoni këtu për të hapur dokumentin e plot
AlbaniaUSA