Rregjistri i përditësuar

Nr. Rendor Data e kërkesës Objekti I kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje Menyra e perfundimit te kërkeses Tarifa
1 15.03.2022 Kerkese per Informacion 19.03.2022 Kthim pergjigje Me Poste Pa pagese

 

Nuk ka asnjë ankesë

 

 

 

AlbaniaUSA